ABOUT HOUSTON EB5

Chương trình đầu tư định cư EB5 Houston được thành lập vào năm 2010 nhằm giúp đỡ các nhà đầu tư quốc tế trở thành thường trú nhân của Mỹ nhưng đổi lại phải có một khoản đầu tư bất động sản đủ điều kiện. Được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) xác nhận là Vùng Khuyến khích Đầu tư EB-5, EB5 Houston có hơn 25 năm kinh nghiệm về bất động sản.

EB5 Houston hiện mang đến cho các nhà đầu tư nước ngoài cơ hội để:

Learn More About Immigration Through Investment
281-565-1067