BLOG

4 Things to Consider for the Turkey EB-5 Visa Program

Jan 1 1970
Turkey EB-5 Visa

Turkish nationals, if you’re looking to immigrate to the United States through the Turkey EB-5 Visa program, you no doubt have some questions.  Below, we will go through the top 4 things a Turkish national like yourself should consider when thinking about the Turkey EB-5 Visa program. Start Your Journey 1. The Turkey EB-5 Program Allows to Sponsor Yourself The Turkey EB-5 Visa program could be your clearest and shortest path to U.S. citizenship. The reason for this is that with other visas Read More


NHẬN ĐƯỢC THỊ THỰC THÔNG QUA ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH EB-5

Jan 1 1970
Houston eb 5 real estate investment, Vietnam EB5 Visa program

 Là công dân Việt Nam, nếu bạn muốn di cư sang Hoa Kỳ thông qua chương trình  Đầu tư bất động sản Houston EB5  (tên chính thức là Chương trình Thị thực EB-5 Nhà đầu tư nhập cư), bạn có thể có những thắc mắc về quá trình này. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu qua các bước chung và những điều cần lưu ý khi tham gia  chương trình Thị thực EB5 Việt Nam  (tên chính thức là Read More