TÀI LIỆU CẦN THIẾT

Khi nộp đơn xin thị thực EB-5, có vài biểu mẫu và đơn đăng ký cần được nộp cho USCIS để đạt được tình trạng thường trú nhân. Trang này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình EB-5 và các giai đoạn quan trọng khác trong quá trình đạt được thẻ thường trú nhân Hoa Kỳ.

ĐƠN I-526, ĐƠN ĐƯỢC NỘP BỞI DOANH NHÂN NƯỚC NGOÀI – TÀI LIỆU HỖ TRỢ (BẰNG CHỨNG).

Sau khi chọn được một dự án và gửi tiền vào tài khoản ký quỹ, nhà đầu tư EB-5 có đủ điều kiện để nộp đơn I-526 xin làm nhà đầu tư nhập cư cho USCIS. Ba loại thông tin chính được nộp cùng đơn I-526 là Tài liệu Dự án, Tài liệu Cá nhân và Tài liệu Tài chính.

1. TÀI LIỆU DỰ ÁN (* Được EB5 Houston cung cấp)

 • Là bằng chứng nhà đầu tư đầu tư vào Vùng khuyến khích Đầu tư được chỉ định theo như kế hoạch kinh doanh được phê duyệt của vùng khuyến khích đầu tư. Mẫu đơn I-526 chỉ định Vùng Khuyến khích Đầu tư nên đi kèm với lá thư từ USCIS. Bạn phải đầu tư vào một doanh nghiệp thuộc khu vực địa lý được ghi rõ trong thư này.
 • Bằng chứng, nếu có, cho thấy rằng hoạt động kinh doanh của bạn đã được thiết lập trong vùng tạo việc làm trọng điểm.
 • Bằng chứng cho thấy việc đầu tư vào Vùng Khuyến khích Đầu tư sẽ tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian trực tiếp hoặc gián tiếp.

2. TÀI LIỆU CÁ NHÂN

 • Bản sao Hộ chiếu Cá nhân (hiện nay và hết hạn) và Mẫu đơn I-94
 • Bản sao Hộ chiếu các Thành viên trong Gia đình (tất cả các trang)
 • Bằng chứng cho thấy bạn đã đầu tư hoặc đang trong quá trình đầu tư một số tiền được yêu cầu (1 triệu đô la Mỹ hoặc 900.000 đô la Mỹ)
 • Giấy Đăng ký Hộ khẩu
 • Bản sao của Bất kỳ Đơn xin Nhập cư nào Trước đây
 • Bản sao được chứng thực của bất kỳ bản án, vụ kiện hình sự, dân sự, hoặc dân sự cá nhân đang chờ xử lý của chính phủ chống lại người nộp đơn ở bất kỳ tòa án nào trong và ngoài nước Mỹ trong vòng 15 năm qua.

3. TÀI LIỆU TÀI CHÍNH

 • Bằng chứng về Quyền sở hữu Kinh doanh
 • Bản sao của bất kỳ và mọi Giấy phép Kinh doanh
 • Tờ khai Thuế của 5 năm qua (cả doanh nghiệp và cá nhân)
 • Bản sao kê Ngân hàng trong 5 năm qua
 • Bằng chứng về Những nguồn Vốn khác
 • Báo cáo Tài chính cho mỗi công việc kinh doanh
 • Bằng chứng cho thấy tiền đầu tư có được bằng các phương thức hợp pháp

BẢN DỊCH

Mọi tài liệu có ngôn ngữ nước ngoài được nộp cho USCIS cần phải kèm theo một bản dịch tiếng Anh được chứng thực đầy đủ và chính xác bởi biên dịch viên, và theo chứng thực của biên dịch viên thì biên dịch viên có đủ trình độ để dịch ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng Anh.

Nếu tài liệu gốc không được yêu cầu nộp cùng đơn hoặc đơn kiến nghị, thì một bản sao rõ ràng có thể được đệ trình. Tài liệu gốc được đệ trình vẫn sẽ là một phần của hồ sơ, ngay cả khi việc đệ trình không được yêu cầu.


ĐƠN I-829 XIN LOẠI BỎ CÁC ĐIỀU KIỆN (* Được EB5 Houston cung cấp)

 • Bằng chứng cho thấy bạn đã thành lập doanh nghiệp thương mại mới. Bằng chứng này có thể bao gồm nhưng không giới hạn các bản sao tài liệu tổ chức của doanh nghiệp và các tờ khai thuế Liên bang.
 • Bằng chứng cho thấy bạn đã đầu tư toàn bộ số tiền được yêu cầu.
 • Bằng chứng chỉ ra bạn đã duy trì hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp thương mại mới xuyên suốt hai năm làm thường trú nhân có điều kiện. Bằng chứng này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn các điều sau đây:
  • Hóa đơn và biên lai kinh doanh
  • Sao kê ngân hàng
  • Hợp đồng
  • Giấy phép kinh doanh
  • Báo cáo Tài chính được Kiểm toán hoặc Được xem xét lại
  • Bản sao đầy đủ về tờ khai thuế thu nhập Tiểu bang hoặc Liên bang hoặc báo cáo thuế theo quý.
  • Bằng chứng về số nhân viên làm việc toàn thời gian từ lúc bắt đầu hoạt động doanh nghiệp của bạn và hiện tại. Bằng chứng như thế có thể bao gồm nhưng không giới hạn:
   • Hồ sơ chi trả lương của doanh nghiệp
   • Tài liệu liên quan đến thuế

Lưu ý: Chồng hoặc vợ cùng con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của bạn có thể được phép vào Hoa Kỳ cùng bạn trong thời gian cư trú hai năm có điều kiện. Nếu đơn xin loại bỏ các điều kiện I-829 của bạn được phê duyệt, thì các điều kiện cũng sẽ được loại ra khỏi tình trạng Thẻ Xanh của chồng hoặc vợ và con cái của bạn. Là thường trú nhân hợp pháp (người giữ Thẻ Xanh), chồng hoặc vợ cùng con cái bạn sẽ được phép làm việc và học tập tại Hoa Kỳ.