Archives

Thông tin bổ sung:

4 Towers    |   170 Căn phòng Khách sạn Cao cấp    |   99 căn hộ    |   45000 m2

Logo

Thông tin bổ sung:

33 Tầng    |   99 Căn hộ cao cấp    |   14 Căn hộ Penthouse    |   278820 m2

Logo

Thông tin bổ sung:

8 Tầng    |   240 căn hộ    |   193100 m2

Logo

Thông tin bổ sung:

20 Tầng    |   100 Căn hộ cao cấp    |   7 Căn hộ Penthouse    |   115765 m2

Logo

Thông tin bổ sung:

20 Tầng    |   162 Căn phòng Khách sạn Cao cấp    |   58 Căn hộ cao cấp    |   5 Căn hộ Penthouse    |   394234 m2

Logo

Thông tin bổ sung:

232313 m2

Logo

Thông tin bổ sung:

29 Tầng    |   74 Căn hộ cao cấp    |   8 Căn hộ Penthouse    |   225875 m2