CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Thành viên gia đình có thể phỏng vấn ở các nước khác nhau. Quê nhà hoặc nơi gia đình hiện đang gắn bó là địa điểm phỏng vấn tiêu chuẩn. Thường thì một thành viên trong gia đình đang sống ở một quốc gia khác, chẳng hạn như sinh viên đang theo học ở Hoa Kỳ. Sinh viên đó không cần phải quay về quê nhà và có thể điều chỉnh tình trạng ở Hoa Kỳ tại văn phòng khu vực của USCIS.

Về cơ bản thì câu trả lời là có, một người đến từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều có đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực EB-5. Tuy nhiên, vài quốc gia có tài liệu tài chính và thuế thiếu tin cậy sẽ yêu cầu những người đến từ các quốc gia đó làm việc tích cực để cung cấp nguồn gốc đầy đủ tính xác thực của số tiền với USCIS.

Bị từ chối trong quá khứ không đánh rớt người nộp đơn trừ phi những lý do đó liên quan đến việc gian lận nhập cư hay các vấn đề quan trọng khác. Điều quan trọng nhất đó là mọi vấn đề liên quan đến lịch sử nhập cư Hoa Kỳ, y tế hoặc tội phạm đều được tiết lộ cho công ty hợp danh và cố vấn pháp lý trước khi bạn đệ trình đơn.

Tóm lại, câu trả lời là không. Theo quy định của USCIS, các nhà đầu tư đóng vai trò là đối tác hữu hạn trong một công ty hợp danh hữu hạn tuân theo Đạo luật Hợp danh Hữu hạn Thống nhất được xem là đã tham gia đầy đủ vào dự án EB-5. Điều này có nghĩa với tư cách là đối tác hữu hạn, nhà đầu tư không bị yêu cầu phải tích cực tham gia vào hoạt động quản lý hay điều hành của doanh nghiệp thương mại mới để có đủ điều kiện nhận Thẻ Xanh thông qua Chương trình Thí điểm Vùng Khuyến khích Đầu tư.

Tiền mặt đặt cọc ban đầu từ nhà đầu tư được giữ trong một Tài khoản Ký quỹ Ngân hàng. Khi Tài khoản Ký quỹ Ngân hàng được thiết lập, số tiền đó vẫn thuộc về nhà đầu tư. Luật sư hay ngân hàng có thỏa thuận với nhà đầu tư cho phép số tiền đó được rút khỏi tài khoản chỉ sau khi đơn I-526 của nhà đầu tư được USCIS nhận.

Yêu cầu đầu tiên với mọi nhà đầu tư sau khi nhận được thị thực tại văn phòng lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở nước ngoài là phải nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong vòng 180 ngày kể từ ngày lãnh sự quán cấp thị thực. Nhà đầu tư sau đó phải thiết lập tình trạng cư dân ở Hoa Kỳ. Bằng chứng về ý định cư trú bao gồm mở tài khoản ngân hàng, thi lấy bằng lái xe hoặc có được số an ninh xã hội, thanh toán thế thu nhập tiểu bang và liên bang, thuê hoặc mua nhà. Cư dân Hoa Kỳ có thể làm việc ở nước ngoài nếu được yêu cầu dựa trên bản chất của công việc hoặc nghề nghiệp. Tuy nhiên, mọi thường trú nhân phải ở lại Hoa Kỳ hơn 6 tháng mỗi năm, nếu không họ có thể bị coi là đã từ bỏ tư cách thường trú nhân của mình.

Khi đơn I-526 của bạn được phê duyệt, bạn phải đợi thông báo từ Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở đất nước của bạn để chuẩn bị tài liệu cho phỏng vấn Thị thực. Mục đích của quy trình này nhằm đảm bảo rằng nhà đầu tư và gia đình của họ trải qua quá trình kiểm tra lịch sử nhập cư, an ninh, cảnh sát và y tế trước khi thị thực thường trú nhân có điều kiện được cấp. Tại cuộc phỏng vấn, nhân viên lãnh sự quán có thể nêu ra những vấn đề này cũng như thông tin được nêu trong đơn I-526 – kể cả việc yêu cầu nhà đầu tư tóm tắt lại bản chất đầu tư nhập cư của họ. Nếu nhà đầu tư cùng gia đình đang ở Hoa Kỳ, thì bạn có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng bằng cách nộp đơn I-485 cùng với tài liệu hỗ trợ cho văn phòng thích hợp của USCIS.

Nhà đầu tư không bắt buộc phải có bất kỳ kinh nghiệm kinh doanh nào trước đó. Tương tự vậy, họ cũng không bắt buộc phải chứng minh bất kỳ trình độ học vấn tối thiểu nào. Yêu cầu duy nhất đó là họ có số tiền đầu tư được yêu cầu từ nguồn vốn hợp pháp và có thể cung cấp tài liệu lý lịch cá nhân cần thiết cho USCIS.

Không, USCIS không bắt buộc bạn nói tiếng Anh để có đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5. Tuy nhiên, mọi tài liệu nộp cùng đơn EB-5 của bạn (Đơn I-526) phải là tiếng Anh có chữ ký của nhà đầu tư. Bất kỳ tài liệu không phải tiếng Anh nào đều phải kèm theo một bản dịch có chứng thực.

Có nhiều lợi ích khi đạt được Thẻ Xanh. Mỗi người đều có lý do riêng của mình khi muốn có được tư cách thường trú nhân ở Hoa Kỳ, có được thẻ xanh mang đến nhiều lợi ích giúp nhà đầu tư hoàn thành được mục tiêu của họ. Vài lợi ích khi đạt được Thẻ Xanh Hoa Kỳ gồm có:

– Mọi thường trú nhân hợp pháp thông qua Chương trình Đầu tư EB-5 được hưởng các quyền và lợi ích giống như mỗi cư dân hợp pháp khác của Hoa Kỳ.
– Hoa Kỳ là nơi cư trú an toàn cho gia đình bạn cũng như tài sản cá nhân và doanh nghiệp của bạn. Thành viên trong gia đình có Thẻ Xanh có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào bất kỳ lúc nào và ở lại bao lâu tùy thích.
– Nhà đầu tư Eb-5 giữ Thẻ Xanh có quyền nhập cảnh vào Hoa Kỳ với mục đích kinh doanh, buôn bán và cá nhân.
– Thường trú nhân đến Hoa Kỳ không cần xin thị thực.
– Nhà đầu tư EB-5 có thể làm việc, sinh sống, hay sở hữu công việc kinh doanh riêng của họ ở bất kỳ nơi đâu tại Hoa Kỳ.
– Hoa Kỳ có các trường cao đẳng và đại học được quốc tế công nhận cho cả giáo dục đại học và nghiên cứu sau đại học. Là thường trú nhân, nhà đầu tư EB-5 có thể hưởng được lợi ích khoản học phí thấp hơn liên quan đến việc cư trú ở Hoa Kỳ.
– Chi phí sinh sống ở Hoa Kỳ thấp hơn các quốc gia công nghiệp có quy mô nhất. Hàng tiêu dùng, dịch vụ và nhà ở rẻ hơn nhiều so với dịch vụ và hàng hóa tương đương ở hầu hết các nước khác.
– Sinh viên có thể đi làm ở Hoa Kỳ trong khi vẫn học đại học và tiếp tục làm việc sau đó, có thể giúp sinh viên thanh toán một phần của việc học và làm việc khi đang tham gia các khóa sau đại học.
– Hoa Kỳ cung cấp các quyền lợi về tài chính, xã hội và giáo dục – trường công, chăm sóc sức khỏe và y tế, an ninh xã hội và giáo dục.
– Nhà đầu tư có khả năng đưa các thành viên khác trong gia đình cùng đến Hoa Kỳ sau khi đơn được nộp thỏa đáng và có thể nhận được quyền công dân Hoa Kỳ sau 5 năm cư trú tại Hoa Kỳ.

Để hoàn thành quá trình xin thị thực EB-5 và trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện ba bước sau:

  • Bước 1: Đơn I-526 của USCIS – Đơn xin Nhập cư của Doanh nhân Nước ngoài. Đây là bước đầu tiên chính thức trong quá trình xin thị thực EB-5 của bạn sau khi hoàn thành Bảng câu hỏi cho Nhà đầu tư Chính thức, chọn một Dự án, ký hết mọi tài liệu thích hợp để đăng ký một Dự án của Vùng Khuyến khích Đầu tư và nộp tiền của bạn vào tài khoản ký quỹ với dự án. Đơn I-526 được luật sư nhập cư của bạn nộp cho USCIS cùng với tài liệu hỗ trợ thể hiện rõ ràng rằng tiền đầu tư của bạn đáp ứng được tất cả yêu cầu của EB-5.
  • Bước 2: Đơn I-485 của USCIS/Xét duyệt của Lãnh sự. Sau khi đơn I-526 được phê duyệt, nhà đầu tư đang cư trú tại Hoa Kỳ có thể nộp đơn hoàn chỉnh để Đăng ký Thường trú nhân Hoặc Điều chỉnh Tình Trạng (Đơn I-485) cho USCIS. Với những nhà đầu tư cư trú ngoài Hoa Kỳ – quá trình xin thị thực tương tự nhưng yêu cầu nhà đầu tư nộp đơn xin thị thực nhập cư tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở quốc gia nơi bạn cư trú.
  • Bước 3:  Đơn I-829 của USCIS – Đơn xin Loại bỏ Các điều kiện của Doanh nhân. 1 năm 9 tháng sau khi đơnI-526 đầu tiên được phê duyệt, nhà đầu tư có thể nộp đơn I-829 hoàn chỉnh cho USCIS để xin loại bỏ các điều kiện khỏi Thẻ Xanh và thiết lập tình trạng thường trú nhân. Với đơn này, nhà đầu tư phải cho thấy tiền đầu tư được duy trì xuyên suốt thời kỳ hai năm có điều kiện và dự án này phải đáp ứng được các yêu cầu tạo việc làm. Trong suốt quá trình này, Vùng Khuyến khích Đầu tư được chọn giúp đỡ nhà đầu tư trong việc cung cấp tài liệu cần thiết. Khi đơn I-829 được phê duyệt, tình trạng thường trú nhân đầy đủ được trao cho nhà đầu tư và vợ hoặc chồng cùng con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ.

Vùng Tạo Việc làm Trọng điểm, hay TEA, là khu vực địa lý ở Hoa Kỳ hoặc là vùng Nông thôn (có dân số ít hơn 20.000 người), không thuộc Vùng Thống kê Đô thị (MSA), hoặc có tỉ lệ thất nghiệp ở mức 150% so với mức trung bình của cả nước.

Tài khoản Ký quỹ Ngân hàng là tài khoản pháp lý tạm thời được lập ra ở một ngân hàng đáng tin cậy. Loại tài khoản này thông thường được dùng trong việc kinh doanh bất động sản, tài doanh nghiệp và cá nhân. Để tuân theo các yêu cầu của EB-5, nhà đầu tư phải chuyển số tiền đầu tư 500.000 đô la Mỹ vào Tài khoản Ký quỹ Ngân hàng trước khi nộp đơn I-526 để xin thị thực EB-5. Một phần bắt buoojcj trong quá trình nộp đơn này đó là nhà đầu tư phải chứng minh số tiền đầu tư đã được đầu tư vào Hoa Kỳ. Thông thường, bằng chứng của số tiền đầu tư bao gồm giấy biên nhận Chuyển khoản Ngân hàng và thư Xác nhận chuyển tiền được ngân hàng cấp.

Theo quy định của USCIS, nhà đầu tư phải chứng minh hoặc cung cấp bằng chứng cho thấy tài sản của mình có được một cách hợp pháp. Việc này bắt buộc nhà đầu tư chứng minh tiền đầu tư của mình thu được thông qua việc làm ăn hợp pháp, tiền lương, đầu tư, bán tài sản, thừa kế, quà tặng, tiền may mượn, hoặc các hình thức hợp pháp khác.

Theo quy định của USCIS, nhà đầu tư được phê duyệt thị thực đầu tư EB-5 sẽ nhận được Thẻ Xanh có điều kiện có giá trị trong hai năm. Một năm và chín tháng sau khi Thẻ Xanh có điều kiện được cấp, nhà đầu tư có khoản thời gian ba tháng để nộp đơn khác cho USCIS nhằm xác nhận rằng tất cả số tiền đã được đầu tư và những yêu cầu tạo việc làm đã được đáp ứng.

Khi các điều kiện được loại ra khỏi Thẻ Xanh tạm thời, tình trạng cư trú trọn vẹn và Thẻ Xanh lâu dài được cấp cho nhà đầu tư. Nói cách khác, hai thẻ này đều cung cấp quyền và đặc quyền giống nhau.

Khi đạt được Thẻ Xanh và trở thành thường trú nhân hợp pháp, bạn có được hầu hết các quyền và nghĩa vụ của một công dân Hoa Kỳ, trừ việc bạn không thể bỏ phiếu bầu và không có quyền hưởng các lợi ích công cộng nào đó. Bạn bắt buộc phải khai báo thuế và nhận được thuế suất và khấu trừ thuế như các công dân Hoa Kỳ.

Một trong những quyền quan trọng nhất mà thường trú nhân hợp pháp có được là quyền nộp đơn xin làm Công dân Hoa Kỳ sau khi cư trú ở Hoa Kỳ được năm (5) năm. Có hai cách để trở thành một công dân Hoa Kỳ. Một là bằng cách được sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc được sinh ra là công dân Hoa Kỳ. Cách còn lại là bằng cách nhập tịch. Bước đầu tiên để trở thành công dân Hoa Kỳ thông qua quá trình nhập tịch là trở thành Thường trú nhân Hợp Pháp (LPR). Làm LPR trong 5 năm là một trong những yêu cầu cơ bản để có đủ điều kiện nhập tịch. Yêu cầu thứ hai là duy trì sự hiện diện vật lý ở Hoa Kỳ tối thiểu 30 tháng trong suốt 5 năm trước khi nộp đơn xin nhập tịch. Một khi được nhập tịch và trở thành công dân Hoa Kỳ, bạn có quyền hưởng các lợi ích bổ sung bao gồm quyền bầu cử và làm việc ở văn phòng công.

Vào năm 1990, theo mục 203(b)(5) của Đạo luật Di trú và Nhập tịch (INA), 8 U.S.C. § 1153(b)(5) Quốc hội Hoa Kỳ ban hành hạng mục thị thực nhập cư diện nghề nghiệp ưu tiên thứ 5 (EB-5). Mỗi năm, 10.000 thị thực nhập cư được cấp cho các cá nhân đủ điều kiện đang tìm kiếm tư cách thường trú nhân trên cơ sở đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới sẽ đem lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

Để khuyến khích nhập cư thông qua chương trình EB-5, Quốc hội Hoa Kỳ tạo ra Chương trình Thí điểm Vùng Khuyến khích Đầu tư vào năm 1993. Chương trình này dành ra 3.000 thị thực mỗi năm cho nhà đầu tư nước ngoài muốn đăng ký thông qua Vùng Khuyến khích Đầu tư được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chỉ định. Nhà đầu tư đang tìm kiếm thị thực nhập cảnh EB-5 thông qua Vùng Khuyến khích Đầu tư được chỉ định phải nộp đủ số tiền 1.8 triệu đô la Mỹ được yêu cầu. Đối với những ngành nghề ở khu vực nông thôn hoặc ở Vùng Tạo việc làm Trọng điểm (TEA) có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn bình thường, nhà đầu tư nộp đơn xin thị thực EB-5 có thể đủ điều kiện với số tiền 500.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh rằng việc đầu tư tạo ra ít nhất 10 việc làm ở Hoa Kỳ thông qua tác động trực tiếp, gián tiếp và được tạo ra. Quỹ Thẻ Xanh tập trung vào dự án EB-5 trong Vùng Tạo việc làm Trọng điểm tạo ra số lượng việc làm vượt quá yêu cầu 10 công việc cho một nhà đầu tư của USCIS.

Khi đầu tư vào Vùng Khuyến khích Đầu tư, số tiền đầu tư tối thiểu được yêu cầu là 900.000 đô la Mỹ khi chọn một dự án trong khu vực nông thôn được chỉ định hoặc Vùng Tạo việc làm Trọng điểm (TEA). Đối với các dự án khác không đáp ứng tiêu chí này, số tiền vốn yêu cầu là 1.8 triệu đô la Mỹ.

Vùng Khuyến khích Đầu tư đóng vai trò là Đối tác Chính của Công ty Hợp danh Hữu hạn và sẽ giám sát mọi mối quan tâm của tất cả thành viên trong Công ty Hợp danh Hữu hạn bằng cách chịu trách nhiệm quản lý Công ty Hợp danh Hữu hạn hằng ngày và báo cáo tiến trình của dự án.

Vấn đề thường hay gặp nhất với nhà đầu tư là thiếu tài liệu về nguồn gốc số tiền. Nhiều người cố gắng tiết lộ ít thông tin nhất có thể chỉ để nhận lấy hồ sơ bị trả về với yêu cầu thêm thông tin. Tốt hơn hyax cung cấp quá nhiều thông tin hơn là quá ít. Trong thời đại báo động khủng bố và nghi ngờ rửa tiền này, những người xét duyệt của USCIS yêu cầu tài liệu chi tiết cho nguồn gốc số tiền.

Cái đẹp của Chương trình Thí điểm Vùng Khuyến khích Đầu tư EB-5 đó là chẳng có gì được gọi là nhà đầu tư lý tưởng. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào chương trình EB-5 bao gồm những người đến từ nhiều quốc gia, văn hóa và kiến thức cá nhân hay nghề nghiệp.