LỢI ÍCH ĐẦU TƯ

 

  • Các thành viên trong gia đình của nhà đầu tư EB-5 (bao gồm vợ hoặc chồng cùng con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi) đều nhận được thẻ xanh.
  • Nhà đầu tư và gia đình có quyền tự do sinh sống, làm việc và nghỉ hưu ở bất kỳ nơi nào họ muốn tại Hoa Kỳ, không bắt buộc sống gần khu vực đầu tư.
  • Các nhà đầu tư không chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp thương mại hằng ngày.
  • Vốn đầu tư có thể đến từ bất kỳ nguồn vốn hợp pháp nào, bao gồm quà tặng, tiền thừa kế và quyền sở hữu kinh doanh.
  • Các nhà đầu tư có Thẻ xanh EB-5 có thể du lịch ra khỏi Hoa Kỳ và quay trở lại mà không cần thị thực.
  • Các nhà đầu tư được hưởng quyền lợi như những cư dân Hoa Kỳ khác, bao gồm việc giảm học phí khi tham gia vào các trường cao đẳng, đại học Hoa Kỳ.
  • Các nhà đầu tư có thể nộp đơn xin trở thành công dân Hoa Kỳ chính thức sau 5 năm.
  • Có khả năng phát triển và điều hành công việc kinh doanh của riêng bạn.
  • Có khả năng tài trợ Thẻ Xanh cho họ hàng của bạn.