QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Tại EB5 Houston, chúng tôi khiến quá trình đầu tư trở nên dễ dàng.

  1. Liên hệ với chúng tôi.
  2. Hoàn thành Bảng câu hỏi Trực tuyến cho Nhà đầu tư.
  3. Một khi đủ điều kiện, EB5 Houston sẽ cung cấp cho bạn tài liệu chi tiết nêu rõ chương trình nhà đầu tư nhập cư, vùng khuyến khích đầu tư và cơ hội tham gia dự án hiện nay.
    Liên hệ với chúng tôi về các dự án, các câu hỏi mà bạn thắc mắc, hoặc để sắp xếp một buổi gặp mặt.
  4. Buổi gặp mặt là phiên họp chất vấn thân mật giúp bạn có thể hiểu hơn về các dự án của EB5 Houston cũng như quy trình EB-5 nói chung và trường hợp nhập cư đặc biệt của bạn nói riêng.
  5. Tìm kiếm tư vấn đầu tư chuyên nghiệp (nếu có) và tranh thủ sự giúp đỡ của luật sư nhập cư có kinh nghiệm.
  6. Một khi bạn chọn được số tiền đầu tư đủ điều kiện, bạn sẽ ký một thỏa thuận đăng ký đầu tư để trở thành thành viên hữu hạn đối với dự án bạn đã chọn. Theo như chính sách của USCIS, đơn xin thị thực EB-5 của bạn có thể không được nộp cho đến khi tiền đầu tư của bạn được nộp đầy đủ. Để đẩy nhanh quá trình nhập cư và giúp cho đơn I-526 của bạn được chuẩn bị đệ trình – các nhà đầu tư phải chuyển số vốn đầu tư (900.000 đô la Mỹ hoặc 1.8 triệu đô la Mỹ) và phí hành chính cho đại lý ký quỹ được nêu rõ trong các tài liệu cung cấp của dự án.

Đối tác Chính (EB5 Houston) sẽ ưu tiên cho các nhà đầu tư đủ điều kiện theo thứ tự mà số tiền đầu tư tương ứng của họ được nhận. Vốn đầu tư sẽ được hoàn trả và/hoặc được tái phân bổ cho dự án khác trong trường hợp đăng ký đầu tư quá mức.