Quy tắc Hiện đại hóa EB 5 Mới Thay đổi Đáng kể Chương trình Đầu tư Nhập cư

Thị thực EB5, con đường nhanh nhất và tốt nhất để có thẻ xanh đã được cập nhật thêm một lần nữa. Trong gần một thập kỷ, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã thực hiện một số nỗ lực để cải cách Thị thực Nhà đầu tư EB5 phổ biến, với rất ít tiến bộ. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 2019 năm XNUMX, USCIS đã công bố Quy tắc mới để hiện đại hóa […]