Mất bao lâu để có được thẻ xanh thông qua EB5?

Nếu bạn đang xem xét việc nhận thẻ xanh EB5 của mình thông qua Houston EB5, bạn chắc chắn có một số câu hỏi, trong đó quan trọng nhất là thời gian. Bạn biết nó có thể mất một lúc, nhưng bao lâu là một? Và mỗi bước riêng lẻ mất bao nhiêu thời gian? Nếu những câu hỏi này nghe quen thuộc, chúng tôi hiểu. Nó luôn […]

Dự án EB5 Marlowe

Houston EB5 tự hào giới thiệu Marlowe. Nếu bạn muốn biết thêm về dự án EB5 Marlowe được tài trợ hoàn toàn từ Houston EB5, hãy đọc tiếp. Chọn khoản đầu tư EB-5 của bạn Tất cả các nhà đầu tư của dự án EB-5 Marlowe đã có Thẻ xanh có điều kiện của họ. Marlowe's Success Marlowe đã thành công rực rỡ. Không chỉ hoàn thành đúng thời hạn mà […]