Acho Azuike

Giám đốc điều hành & Tổng giám đốc điều hành

Chief Operating Officer & Managing Director, Acho Azuike

Acho Azuike chịu trách nhiệm quản lý chung Vùng Khuyến khích Đầu tư này. Ông Azuike giám sát quá trình xác minh và đánh giá các đầu tư tiềm năng đáp ứng được tiêu chuẩn chương trình EB-5. Bên cạnh đó, ông giúp EB5 Houston tuân theo mọi yêu cầu trong chương trình EB-5, gồm có báo cáo cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cũng như tuân theo mọi điều luật và quy định chứng khoán có liên quan. Ông Azuike có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản từ tài chính bất động sản cho đến đầu tư bất động sản.


vi-VN