Charles Foster

Cố vấn Pháp lý

Legal Counsel - Charles Foster

Charles Foster là Chủ tịch của Foster Global, công ty luật nhập cư lớn thứ hai của cả nước với khách hàng như International Superstar Yao Ming. Foster Global nổi tiếng trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng hàng đầu cho khách hàng của họ. EB5 Houston đã chọn ông Foster làm đại diện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào Chương trình Vùng Khuyến khích Đầu tư của EB5 Houston. Ông Foster là cựu chủ tịch Hiệp hội Luật sư Nhập cư Hoa Kỳ và hiện đang là thành viên ban quản trị của hiệp hội này. Ông cũng là Chủ tịch của Hiệp hội châu Á Texas.


vi-VN