Douglas Dillard

Giám đốc Tài chính

Douglas Dillard - Chief Financial Officer of Houston EB5

Ông Dillard có gần 15 năm kinh nghiệm làm chuyên gia tài chính và kế toán. Kiến thức làm việc phong phú của ông bao gồm lãnh đạo kế toán, phân tích và hoạch định tài chính, cố vấn công nghệ (trong phần kế toán công) và giờ với tư cách là Giám đốc Tài chính quản lý tài chính và hoạt động cho vài công ty con của St. Christopher Holdings and DC Partners. Kinh nghiệm trong nghề của ông gồm có quỹ đầu tư tư nhân, bất động sản, thế chấp nhà ở, sản xuất, phân phối, bán lẻ, tín dụng và các dịch vụ về nước. Ông Dillard tốt nghiệp Đại học Houston với tấm bằng Cử nhân về Khoa học Chính trị và có bằng MBA chuyên ngành Kế toán từ Đại học Phoenix. Ông được cấp giấy chứng nhận ở Microsoft Dynamics và Jet Reports và trước đây từng làm nhân viên cho vay được cấp phép trong lĩnh vực thế chấp.


vi-VN