Emilio Guzman

Phó Chủ tịch & Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư

Executive VP & Chief Investor Relations - Emilio Guzmán

Emilio Guzmán chịu trách nhiệm về giao tiếp quản lý khách hàng mang tính chiến lược, hợp tác và liên minh quốc tế, tiếp thị và tuân thủ đầu tư để giúp cho các mối quan hệ kinh doanh có hiệu quả nhất giữa nhà đầu tư và công ty.

Ông Guzmán có hơn 20 năm kinh nghiệm trong thị trường đầu tư bất động sản. Với quan điểm học tập trọn đời, ông Guzmán vừa nhận được Chứng nhận Chuyên môn từ Trường Kinh doanh Harvard về Vốn, Hợp tác và Danh mục đầu tư Bất động sản.


vi-VN