Roberto Contreras IV

Giám đốc, Đông Á

Roberto Contreras IV - Director in East Asia

Roberto Contreras IV quản lý các hoạt động của EB5 Houston và St. Christopher Holdings cũng như tìm kiếm nguồn đầu tư tổ chức ở Trung Quốc. Nhận thấy Trung Quốc là một nhân tố rất quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, ông Contreras đã quản lý văn phòng của St. Christopher Holdings ở Thượng Hải trong 3 năm qua. Kể từ khi lên nắm quyền, Roberto đã tích cực mở rộng sự hiện diện của St. Christopher ở Trung Quốc và kiếm được hơn 30 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư từ các tổ chức và quỹ EB-5. Ông Contreras có bằng cử nhân về Kinh tế và Khoa học Chính trị từ trường Cao đẳng Swarthmore và thông thạo các thứ tiếng như Anh, Tây Ban Nha và Quan thoại.


vi