Roberto Contreras

Chủ tịch & Tổng giám đốc điều hành

Roberto Contreras - President & CEO

Roberto Contreras, một doanh nhân có nhiều mối quan hệ bền vững ở Hoa Kỳ, Mexico và châu Âu, đã đưa tên tuổi của mình trở thành một doanh nhân được kính trọng. Ông Contreras là chủ sở hữu vài công ty rất thành công bao gồm công ty ngoại thất nổi tiếng thế giới – Cosentino North America. Ông Contreras đã được công nhận trong nước và trên thế giới vì những thành tựu trong kinh doanh của mình, gồm có Giải thưởng Ernst và Young – Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp vào năm 2002.


vi-VN